POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea FAPACO S.R.L. se angajează să vă protejeze intimitatea.

Prin utilizarea acestui site sau / și serviciile noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, ce poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum nume, număr de identificare, identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate.

Persoană vizată – persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate.

Copil – o persoană fizică cu vârsta sub 18 ani.

 

PRINCIPII DE PROTECȚIE A DATELOR

Ne angajăm să urmăm următoarele principii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal:

• prelucrarea este legală, corectă, echitabila și transparentă. Activitățile noastre de prelucrare îndeplinesc toate cerințele legale. În egală măsură, vom lua întotdeauna în considerare drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și vă vom furniza informații privind prelucrarea.
• prelucrarea este efectuată în conformitate cu scopurile colectării datelor cu caracter personal,.
• prelucrarea se face cu deplină respectare a principiului minimizării, doar minimul necesar de date cu caracter personal făcând obiectul acesteia.
• stocarea datelor cu caracter personal este limitată la perioada de timp permisă de lege sau până la aducerea la îndeplinire a scopului inițial pentru care au fost colectate respectivele date. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât în cazurile în care este necesar, acolo unde condițiile legale incidente sau interesul legitim o impun.
• vom face tot posibilul pentru a asigura acuratețea datelor, fiecare persoană fizică ale cărei date cu caracter personal ar putea fi prelucrate beneficiind în acest context de dreptul la actualizare/rectificare a datelor.
• vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, luând în acest sens toate măsurile organizatorice și tehnologice necesare și adecvate.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea face obiectul prelucrării beneficiază de următoarele drepturi:

• dreptul la informare – are în vedere informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
• dreptul de acces – are în vedere posibilitatea dvs. de a solicita accesul la datele colectate de la/despre dvs, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate;
• dreptul la actualizare/rectificare – implica posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”) – implică dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dvs. cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate să fie șterse din înregistrările noastre;
• dreptul de a restricționa procesarea – implică posibilitatea, în anumite circumstanțe, de restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
• dreptul de a se opune procesării – implică dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (e.g. marketing direct);
• dreptul de a se opune prelucrării automate – implică dreptul de a vă opune oricărei procesări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv profilării, precum și posibilitatea de a vă opune fata de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, drept ce poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce afectează sau pot afecta în mod semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
• dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul transferului direct al datelor către un alt operator;
• dreptul de a depune o plângere – implică dreptul de a depune o plângere, în fata unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;
• dreptul de a vă retrage consimțământul – implica dreptul de a retrage, la orice moment și într-un mod cat mai facil posibil, orice acord acordat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

Informații furnizate în mod direct

Acestea pot fi adresa dvs. de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu, identificatori online, etc. – toate aceste date cu caracter personal subsumându-se, în general, informațiilor necesare pentru livrarea unui produs/serviciu sau pentru a îmbunătăți relația dintre noi și clienții noștri. Datele cu caracter personal colectate în mod direct sunt stocate pentru a va asigura posibilitatea efectuării altor activități pe site-ul nostru.

 

INFORMAȚII CU CARACTER PUBLIC

Este posibil să colectăm informații cu caracter public despre dvs.

 

CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Datele dvs. cu caracter personal pot fi folosite pentru a:

• va furniza serviciile noastre. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea contului de locatar; oferirea de alte produse și servicii pe care le-ați solicitat; elemente promoționale ce va vor fi transmise ca urmare a formulării unei cereri de către dvs. în acest sens, comunicarea cu dvs. în legătură cu astfel de produse și servicii precum și pentru a va notifica despre modificările aduse oricăror servicii.
• îmbunătăți relația clienților cu noi;
• îndeplinirea unei obligații în conformitate cu prevederi legale sau contractuale aplicabile;
• în scopuri statistice.

Pe baza încheierii unui contract sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale, vom procesa datele dvs. personale în următoarele scopuri:

• pentru a vă identifica;
• pentru a documentele necesare în faza pre-contractuală;
• pentru a va furniza un serviciu sau de a oferta un serviciu;
• în vederea comunicării cu dvs. fie în scopuri de vânzări sau facturare;
• în rapoartele și statisticile interne ale companiei.

Pe baza unui interes legitim, procesăm datele personale pentru următoarele scopuri:

• gestionarea și analiza bazei noastră de clienți (comportamentul de cumpărare / vizitare și istoricul) pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;

Atâta timp cât nu ne-ați informat în sens contrar, vă vom oferi produse / servicii similare sau identice cu produsele și/sau serviciile pentru care ați optat anterior, astfel cum acestea se regăsesc în istoricul de navigare, considerând, până la momentul notificării în sens contrar, ca este în interesul nostru legitim să procedam de o așa maniera și ca interesul nostru nu vă afectează niciunul dintre drepturile de care dispuneți.

În baza acordul dvs. solicitat în prealabil și acordat în mod expres, liber și conștient, vă vom procesa datele cu caracter personale și în următoarele scopuri:

• pentru a vă trimite buletine informative și/sau oferte în diferite campanii de marketing;
• pentru alte scopuri decât cele pentru care v-am solicitat acordul dvs. inițial;

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din lege și / sau pentru a folosi datele dumneavoastră personale pentru opțiunile prevăzute de lege. In conformitate cu prevederile legale incidente, vom recurge la anonimizarea datelor cu caracter personal , în scopul utilizării acestor date. Vom folosi datele în afara domeniului de aplicare al prezentei Politici numai atunci când este acestea sunt anonimizate. Datele dvs. de facturare, precum și alte informații colectate despre dvs. vor fi stocate atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din termene legale, dar nu mai mult de 5 ani, dacă legea nu prevede altfel. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, exista posibilitatea să prelucrăm datele cu caracter personale pentru alte scopuri decât cele menționate aici, aceste scopuri fiind pe deplin compatibile cu scopul originar pentru care au fost colectate datele, urmând totodată sa vă informam în legătură cu orice procesare a datelor pentru scopuri ulterioare. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:

• legătura dintre scopurile, contextul și natura datelor personale este adecvată pentru procesarea ulterioară;
• prelucrarea ulterioară nu vă va afecta interesele

 

CINE ALTCINEVA ARE ACCES LA DATELE PERSONALE?

Nu utilizăm datele dvs. personale în relația cu companii terțe, parteneri sau alte persoane din exteriorul companiei.

Nu vom dezvălui datele dvs. personale terților sau instituțiilor publice decât atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă v-ați dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. In acest sens, utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea, monitorizând sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Chiar dacă încercăm tot ce ne sta în putință, nu putem garanta securitatea informațiilor. Ne angajăm să notificăm autoritățile competente privind eventualele încălcări ale protecției datelor, urmând sa va anunțam imediat dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Dacă aveți un cont la noi, rețineți că trebuie să păstrați secretul dvs. de utilizator și parola.

 

POLITICA FAȚĂ DE MINORI

Nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații de la minori. Nu vizăm minorii ca potențiali beneficiari ai serviciilor noastre.

 

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Orice persoană vizată își va putea exercita drepturile exclusiv prin completarea formularului intitulat „Cerere de exercitare drepturi persoana vizată”, pus la dispoziție de Societate atât în format tipărit, la recepția sediului social al Societății, cât și pe site-ul www.fapaco.ro/politica_confidentialitate prin una dintre următoarele modalități:

(i) înregistrarea formularului tipărit la recepția situată în sediul social al Societății;
(ii) transmiterea formularului tipărit prin poștă sau serviciu de curierat, la sediul social al Societății;
(iii) completarea online a formularului, disponibil la adresa www.fapaco.ro/formular_consimtamant.

Orice alte solicitări ale persoanei vizate prin orice mijloc/metodă în afara celor mai sus menționate va fi urmată de un răspuns de îndrumare a persoanei respective catre modalitățile mai sus menționate de exercitare a drepturilor persoanei vizate.

În situația în care persoana vizată adresează o solicitare prin intermediul e-mailului, la adresa gdpr@fapaco.ro, aceasta va primi un răspuns automat prin care va fi îndrumată spre modalitățile mai sus menționate.

 

INFORMAȚII DE CONTACT

Website: www.fapaco.ro
Email: gdpr@fapaco.ro

MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Ultima modificare a fost făcută pe 26 februarie 2020.